Välj en sida

Service, consulting, automation

Med närmare 35 år i branchen kan vi erbjuda dig som kund erfarenhet med både bredd och djup från de mest skiftande typer av applikationer.

PLC-Programmering

Här arbetar vi framför allt med CoDeSys-baserade system, där närmare 20 års erfarenhet av bl.a. Beckhoff TwinCAT borgar för kunskap och kvalitet. Naturligtvis arbetar vi även med andra styrsystem inte minst Siemens (TIA Portal).

HMI-System

Under åren har vi byggt upp erfarenhet av olika HMI- och SCADA-system, t.ex. Indusoft och CiTect.

Vi kan även åta oss utveckling av HMI-system i t.ex. .NET.

Servosystem

Tillsammans med PLC-programmering av styrsystem har vi under många år även arbetat med servolösningar, med servosystem från bl.a Bosch-Rexroth, Beckhoff, Omron och Mitsubishi.

Elkonstruktion

Vi tar ansvar för hela processen från förfrågningsunderlag fram till färdig konstruktion. Vi har lösningar till både nybyggnationer samt befintliga anläggningar.

För närvarande använder vi huvudsakligen ElproCAD, men kan även utföra konstruktionsarbete i Eplan P8. 

Driftsättning

En maskin eller anläggning är inte klar för att den byggts färdigt på verkstaden. Nu börjar arbetet med driftsättning och driftoptimering, både på verkstad men även hos slutkund.

Här arbetar vi nära tillsammans med dig som kund för att tillsammans uppnå bästa resultat.

Service

Vi åtar oss även serviceuppdrag som felsökning, ombyggnad och uppgradering av maskiner och anläggningar. Med ett omfattande kontaktnät och tillsammans med våra samarbetspartners kan vi hjälpa till med allt från byte av styrsystem till mekanisk ombyggnad av maskiner.

Bred erfarenhet

 

Idag finns våra kunder inom flera områden, och flertalet arbetar med olika typer av specialmaskiner, bearbetningsmaskiner och produktionslinjer av skiftande slag. Här hittar man allt från transportanläggningar, enkla och komplexa bearbetnings- maskiner, förpackningsmaskiner och även hela produktionsanläggningar. Även inom processteknik hittar ni kunder till HH SeConAut AB, inte minst då det handlar om petroleumhantering och biobränsle, men även inom livsmedelsindustrin.

APR Automation Robotlinje 2018

Helautomatisk produktionslinje för väggelement. I linjen sätts regelverk samman baserat på data från kundens CAD-system. Robotar placerar och fäster skrivmaterial, samt fräser ut öppningar för t.ex fönster och dörrar.

Randek vägglinje kanada 2016

Delvis automatiserad produktionslinje för väggelement. I linjen sätts regelverk samman baserat på data från kundens CAD-system. Linjen är flyttad från tidigare kund i Danmark, modifierad och driftsatt i Kanada.

Mastec flexipac Europa och Asien, 2015-2017

Maskinen tillverkar förpackningsmaterial som används inom t.ex. aluminiumindustrin för att skydda material vid lastning i pallar och liknande. Flexibel produktion där kunden själv programmerar hur materialet ska utformas.

obducat sindre 2014

Tillverkningsmaskin för medicintekniska komponenter till företag i USA. Tillverkningsprocessen är baserad på nanoteknik, och kräver noggrann kontroll och reglering av tryck och temperatur i de olika processtegen.

boge robotombyggnad 2016

Utbyte av befintligt styrsystem för SCARA-robot hos kund i Tyskland. Den nya lösningen är baserad på Beckhoff TwinCAT 3 med hantering av SCARA-kinematik.

Schur Transportsystem 2018

Transportsystem för att försörja tryckpress med ark. Krav på hög tillgänglighet, snabba pallbyten och stor precision vid centrering av materialet till pressen.

Samarbetspartners

Kontakta oss

Om du har en applikation du vill diskutera, liten som stor – tveka inte att höra av dig.

HH SeConAut AB

+46 (0)761 855995
info@hhautomation.se

Gevärsgatan 8
554 53 Jönköping
Sweden